برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
جستجوی بیشتر
عنوان :
از تاریخ :   تا  
کد کلاس :
ماهیت :
گروه :
زیرگروه :
روش آموزش :
نوع کلاس :
 
راهنما
کلاس های مدون در تقویم آموزشی
دوره شهریه/ریالظرفیت 
0103090
( غیر حضوری ) مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی
14 ساعت
از 01/07/16
تا 01/07/26
شهریه :
ارزش افزوده : 0
رایگان
500 ثبت نام
ثبت نام
۱ ردیف